הסטוריה

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום רביעי 21 יולי 2010

חורבן כפר מל"ל במאורעות תרפ"א


 

לאחר הפרעות ביפו ביום 1 במאי 1921 נפוצו ידיעות על כוונת ערבים להתנפל בהמוניהם על כפר סבא ועין חי. לפי החלטת ועד ההגנה בפתח תקוה נסוגו אנשי כפר סבא ועין חי לפתח תקוה ב- 3 במאי, בלילה. למחרת נעשו פעולות שוד והרס בישובים הנטושים. יו9ם אחרי כן, ב- 5 במאי, היתה ההתנפלות המפורסמת של ערבי יהודיה ואבו קישק על פתח תקוה, כשבהגנתה משתתפים גם הנסוגים מכפר סבא ומעין חי. התנפלות זו נסתיימה בתבוסת המתנפלים, אולם נפלו אחדים מהמגינים. בעקבות ההתנפלות נשפט השייך שאכר אבו קישק ל- 15 שנות מאסר, אך שוחרר לאחר "סולחה" שנערכה בין פתח תקוה ושבט אבו קישק.
 הדברים מסופרים לפרטיהם ב"ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד פתח תקוה, תרל"ח – תרפ"ח". החומר נאסף בידי י. יערי פולסקין ונערך בידי מ. חריזמן. להלן קטעים מן הספר על חורבן עין חי.
... בליל ג' * היתה אספה רועשת בעניין ההגנה על כפר סבא ועין חי בנות פתח תקוה. תושבי שתי הנקודות הישוביות הללו שלחו צירים לבקש מאת תושבי פתח תקוה את עזרתם, כי להם עצמם אין די כחות מגינים וגם נשק אין להם. יחד עם זה הדגישו הצירים, כי לא יעזבו תושבי כפר סבא ועין חי את מקומותיהם ויהי מה. אולם דעתם של ועד ההגנה ושל יתר הנאספים היתה, שאין לפורר את מעט הכוחות שישנם בפתח תקוה ולשלוח מהם לכפר סבא ועין חי, ולפיכך הציעו לצירי שתי המושבות הללו להעביר את כל הנפש והרכוש, ככל אשר יוכלו, לפתח תקוה, ואת הבתים ואת הגרנות ישאירו בידי הגורל. באשמורת הבוקר אחרי ויכוחים סוערים נתקבלה סוף סוף דעתו של ועד ההגנה על דעתם של צירי כפר סבא ועין חי, אלא שהועמדה השאלה כיצד להעביר כל זה, כשהדרך היא בחזקת סכנה. את הדבר הזה נטל עליו ועד ההגנה, ובאותו בוקר יצאה מפתח תקוה שורת עגלות ריקות בלווית משמר של רוכבים מזוינים להביא את כל אנשי כפר סבא ועין חי, אותם ואת בהמתם ורכושם. כל היום עבר שם על אנשי פתח תקוה עד שהספיקו לאסוף את הכול, ובחשכת הלילה יצאו משם מחנה כבד מאוד לפתח תקוה. בדרך, על יד אבו קישק, יצאו לקראתם רוכבים ערבים וגם יריות בודדות התנשאו מרחוק, אך עדיהם לא העזו הערבים לגשת...
ביום ה' בבוקר הודיעו הצופים: "בניני כפר סבא בוערים באש"...
______________
* 3 במאי 1921.

(עמ' תקפז).


מתוך הדין וחשבון על מאורעות פתח תקוה, שנשלח מטעם הממשלה הארץ ישראלית של הפרלמנט האנגלי ועל יסוד חקירותיו של השופט טומס היקרפט.
"... המאורעות נתעקבו בחיפזון אחרי הפרעות ביפו.
המושבה החקלאית היהודית כפר סבא נמצאת במרחק של 14 מילים צפונית מערבית ליפו, ובאמצע הדרך נמצאת המושבה הגדולה פתח תקוה. אחד האיכרים הראשונים הודיעו שכפר סבא נוסדה לפני כחמש עשרה שנה ע"י איזה עשרים תושבים בעזרת הברון אדמונד די רוטשילד, שלפני המלחמה היו במושבה כעשרים ושנים בית וכחמשת אלפים דונם אדמת עיבוד, שבמשך ימי המלחמה כרתו התורכים ועקרו מן השורש כל כך הרבה עצים למטרות צבאיות עד אשר עיבדו אז רק אלף דונם. הכפר נמצא אז בקו האש ורוב הבתים נהרסו, ואולם מאז המלחמה נבנו רובם מחדש.
בשני למאי בערב היתה בהלה ושמעוות בדבר התנפלות של ערבים. חמישה ערבים, אשר ביקרו את אחד הבתים באותו ערב, ירו יריות אחדות, אך לא היו כל הזיקות ואין ספק שעושי המעשה התכוונו לעורר רעש ובהלה.
ביום השלישי בבוקר 3 למאי באו הפועלים הערבים לעבודה כדרכם יום יום. אחרי עבדם שעות אחדות שבו אל הבתים, מסרו את כלי עבודתם וישובו לכפריהם, כי באו שליחים מקלקיליה לקראם חזרה אל הכפר.... האכרים עזבו את כפרם בבהלה והלכו למושבה הקטנה עין חי, מושבה בת ארבעה בתים, ורק פרשים אחדים השאירו במושבה לשמור עליה.
בשעה שהיו בעין חי רכבו פלוגות המשמר ויאמרו להם שראו המון גדול מתקרב אל המושבה מקלקיליה ומהכפר הערבי כפר סבא. איכרי כפר סבא ועין חי נסוגו כולם לפתח תקוה. בשעה שהיו בדרכם התנפלו ערביי אבו קישק על בקרם, אשר לקחום אתם, ויתפשו עשרים גולגלות בקר.
כשבאו בששי למאי לכפר סבא, מצאו ששני בתים העלו באש ומיתר הבתים שללו את הגגות, את החלונות ואת הרצפות. בית אחד נהרס, ניזוקו הרבה. וכשבאו באותו יום לעין חי מצאו את המושבה עיים..."

(עמ' תקצ"ד – תקצ"ה).


תגובות:
אין תגובות עדיין, היו הראשונים להגיב!

הוסיפו תגובה:
רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.