צפיה במאמר

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום רביעי 21 יולי 2010

לוח זיכרון להורי חברים שחיו במקום, לחברים, לתושבים ולבנים


 

 

לוח זיכרון

להורי חברים שחיו במקום, לחברים, לתושבים ולבנים

מסודר לפי תאריכי הפטירה *

 • משה חרך, נולד בכ"ה כסלו תרנ"ח, נפטר בב' אייר תרפ"ד.
 • יצחק קיבוביץ, נהרג בתרפ"ה.
 • עדנה ושולמית אשכנזי, נולדו באייר תרפ"ד, נפטרו בסיון תרפ"ה.
 • אליעזר אבן, נולד בניסן תרנ"ח, נפטר בי"ד מרחשוון תרפ"ו.
 • חסיה זילברג, נולדה בתרנ"ט, נפטרה בכ"ו אדר תרפ"ז.
 • יעקב נדב, נולד בתרנ"ו, נפטר בראש השנה תרפ"ט.
 • מרדכי שינרמן, נפטר בשנת תרפ"ט.
 • יצחק הורביץ, נולד בתרפ"ג, נפטר בחנוכה תרצ"א.
 • משה זאב אבן, נולד בתרכ"ג, נפטר בג' שבט תרצ"ג.
 • יצחק חינסקי, נולד בתשרי תרצ"א, נפטר בו' אלול תרצ"ו.
 • רחל אבן, נולדה תשרי תר"ס, נפטרה בטבת תרצ"ז.
 • יעקב ברגר, נולד בתרס"ז, נפל בכ"ד אדר ב' תרצ"ח.
 • הנדיל שוטלנד, נולדה בתרל"ד, נפטרה בי' שבט תרצ"ט.
 • שלמה זאב גרינשפן, נולד בתרכ"ט, נפטר בכ"ב כסלו תש"א.
 • לאה קאושני, נולדה בט"ו תשרי תרפ"ט, נפטרה בי"ט שבט תש"א.
 • מאשה גולובוב, נולדה בתר"י, נפטרה בתש"א.
 • יהודית גולדמן, נולדה בתרכ"ט, נפטרה בי"ח כסלו תש"ב.
 • חסיה מלצברג, נולדה בתרל"א, נפטרה בכ"ו תמוז תש"ב.
 • צפורה זילברג, נולדה בתרל"א, נפטרה בו' מרחשוון תש"ג.
 • אסתר שטרצר, נולדה בתרנ"ב, נפטרה בב' כסלו תש"ג.
 • מרים שינרמן, נפטרה בי"ט אדר ב' תש"ג.
 • יגאל נדב, נולד בכ"ז תמוז תרפ"ב, נפל בכ"ז ניסן תש"ג.
 • יעקב יוסף גרושקביץ, נולדה בחנוכה תרכ"ט, נפטר בט"ו סיון תש"ג.
 • מרדכי מלצברג, נולד בט"ז אייר תרנ"ד, נפטר בכ"ז תשרי תש"ד.
 • שמעון וייסמן, נולד בתרנ"ט, נפטר בו' כסלו תש"ד.
 • שרה לבקוביץ, נולדה בתרכ"ב, נפטרה בי"ד טבת תש"ד.
 • יעקב נריה, נולד בכ"ז סיון תרנ"ב, נפטר בט' כסלו תש"ו.
 • חיה טירושקין, נולדה בתרס"ג, נפטרה בא' אב תש"ו.
 • __________________
 • * בריכוז לוח זה נעשו מיטב המאמצים להימנע מהשמטה ומטעות ולהשיג פרטים מדוייקים ומלאים ככל האפשר. עם זאת, ודאי שאין הרשימה שלמה ומושלמת. כל תיקון והשלמה יתקבלו ברצון ובתודה.
 • לאה וייסמן, נולדה בד' אייר, תרצ"א נפטרה בב' טבת תש"ח.
 • דוד ט"ש, נולד בכ"ח אייר תרפ"ח, נפל בה' שבט תש"ח.
 • אריה בן הלל (מנדל), נולד בכ"א ניסן תרפ"ה, נפל בכ"ה אדר ב' תש"ח.
 • רחל אבן, נולדה בתרכ"ז, נפטרה בכ"ט אדר ב' תש"ח.
 • יהושע מרגלית, נולד בא' תמוז תרפ"ח, נפל בד' אייר תש"ח.
 • עזריאל רצאבי, נולד בתרפ"ז, נפל בט"ז אייר תש"ח.
 • יקהת רובינשטיין, נולד בכ"ג מרחשוון תרפ"ח, נפל בד' סיון תש"ח.
 • שלמה גורביץ, נולד בכ"א תמוז תרפ"ה, נפל בג' תמוז תש"ח.
 • אליהו מלאך, נולד בט' כסלו תרצ"ב, נפל בי' תמוז תש"ח.
 • אברהם כרמי, נולד הב' כסלו תרע"ד, נפל בי"א תמוז תש"ח.
 • רפאל גרנדיצקי, נולד בתרכ"ד, נפטר בט"ז תמוז תש"ט.
 • בלומה גולדמר, נולדה בתרנ"ח, נפטרה בכ"א תמוז תש"ט.
 • חנוך בלובשטיין, נולד בתרפ"ג, נהרג בכ' תשרי תש"י.
 • אביגיל ריבלר, נפטרה בי"ט אייר תש"י.
 • חנוך שוטלנד, נולד בתרל"ד, נפטר בה' ניסן תשי"א.
 • מרדכי פוקסמן, נולד בתר"כ, נפטר בי"ד אייר תשי"א.
 • חיה רבקה רובינפיין, נולדה בתרכ"ז, נפטרה בז' אלול תשי"א.
 • חיה אסתר גרושקביץ, נולדה בטבת תרל"ב, נפטרה בי"ט אלול תשי"א.
 • לאה בוכשטב, נולדה בתרס"ב, נפטרה בי"ב תמוז תשי"ב.
 • חנה לאה קורטה, נולדה בתרל"ב, נפטרה בט"ו תמוז תשי"ב.
 • טובה ברגר כץ, נולדה בתרס"ט, נפטרה בי"ג אב תשי"ג.
 • סימה חיות, נולדה בו' סיון תרס"ה, נפטרה בד' אדר א' תשי"ד.
 • יעקב בוגין, נולד בתרמ"ו, נפטר בב' סיון תשי"ד.
 • משה בן יהודה, נולד בתרצ"ג, נפטר בז' אדר תשט"ו.
 • חנוך בוק, נולד בתרס"ט, נפטר בי"ב ניסן תשט"ו.
 • עזרה ברודנר, נולד בתרפ"ו, נהרג בכ"ט מרחשוון תשט"ז.
 • מנחם מנדל טוקר, נולד בתר"כ, נפטר בי"ט אדר א' תשי"ז.
 • שמואל שרון (שינרמן), נולד בכ"ב תשרי תרנ"ו, נפטר בכ"ז טבת תשי"ז.
 • אורי שטרצר, נולד בל' תשרי תרנ"ד, נפטר בכ"ט כסלו תשי"ח.
 • יצחק דרור (שרק), נולד בתר"נ, נפטר בי"ג אדר תשי"ח.
 • לאה הורביץ, נולדה בתרנ"ד, נפטרה בי"ד ניסן תשי"ח.
 • אהרון הורביץ, נולד בתרמ"ט, נפטר בי"ט תמוש תשי"ח.
 • חיה אשכנזי, נולדה באייר תרנ"ה, נפטרה בי"ד ניסן תשי"ח.
 • רבקה שבח, נולדה בתר"ע, נפטרה בד' תשרי תשי"ח.
 • חסיה לביא (לבקוביץ), נולדה בי"ד אדר תרס"א, נפטרה בי' טבת תשי"ט.
 • יעקב לוזוביק, נולד בד' ניסן תרל"ז נפטר בי"ט טבת תשי"ט.
 • חנה בן יהודה, נולדה בתר"ס, נפטרה בכ"א טבת תשי"ט.
 • אטה שנידיר, נולדה בתרכ"א, נפטרה בי"ח שבט תשי"ט.
 • בת שבע לוזוביק, נולדה בא' אלול תרמ"ה, נפטרה בכ"ב אדר תש"ך.
 • עדה דרור, נולדה בתרס"ג, נפטרה בו' ניסן תש"ך.
 • צבי תירוש (טירושקין), נולד בו' סיון תר"ס, נפטר בז' אייר תש"ך.
 • משה מרגלית, נולד בט' אב תרנ"א, נפטר בט"ז תמוז תש"ך.
 • מאשה חינסקי, נולדה בתרנ"ה, נפטרה בח' תשרי תשכ"א.
 • יואב מללי, נולד בכ"ה תשרי תרפ"ח, נפטר בו' שבט תשכ"א.
 • צפורה זויאגין, נולדה באב תרנ"ה, נפטרה בכ"ב ניסן תשכ"א.
 • שמחה ספיר, נולד בד' ניסן תרנ"ד, נפטר בי"ז אייר תשכ"א.
 • יוסף כרמין, נפטר בכסלו תשכ"ב.
 • אלתר מאיר גולדמר, נולד בה' אייר תרמ"ט, נפטר בי"ד שבט תשכ"ב.
 • צביה גולובוב, נולדה בז' אדר תרנ"ג, נפטרה בט"ו שבט תשכ"ב.
 • ישראל ברודנר, נפטר בט' אדר ב' תשכ"ב.
 • שושנה תפוחי, נולדה בתרס"א, נפטרה בא' ניסן תשכ"ג.
 • צביה שטרקר, נולדה בתרנ"ג, נפטרה בכ"ה אב תשכ"ג.
 • שמאי מללי, נולד בי"ג אב תרס"ח, נפטר בי"ד אב תשכ"ד.
 • ברוך בורשטיין, נולד באלול תרנ"ח, נפטר בה' שבט תשכ"ו.
 • רחל מרגלית, נולדה בט"ו שבט תר"נ, נפטרה בי"ד סיון תשכ"ו.
 • שלמה רובינשטיין, נולד בתרנ"ה, נפטר בכ"ב טבת תשכ"ז.
 • זלמה רוזנברג, נולדה בז' אלול תרנ"א, נפטרה בכ"ב טבת תשכ"ז.
 • אברהם דב יצהר (אברהם בריש וולמן), נולד בתרמ"ה, נפטר בל' שבט תשכ"ז.
 • טובה תימור (שטרצר), נולדה בא' אדר תרפ"ג, נפטרה בכ"ה ניסן תשכ"ז.
 • רבקה קרופניק, נולדה בקיץ תרס"ב, נפטרה בי"ד אייר תשכ"ז.
 • נחום בוכשטב, נולד בתרמ"ב, נפטר בכ"ז תמוז תשכ"ז.
 • עוזיאל שטרקר, נולדה בתרנ"ד, נפטרה בכ"ג מרחשוון תשכ"ח.
 • יעקב זלמנסון, נולד בי"ט כסלו תרנ"ח, נפטר בי"א אב תשכ"ח.
 • נחמה חרך, נולדה בתרס"ו, נפטרה בכ"ב ניסן תשכ"ט.
 • בילה אלטבך, נפטרה בז' תמוז תשכ"ט.
 • עזריה מזורסקי, נולד בי"ט אדר תרס"א, נפטר בי"ג תשרי תש"ל.
 • דוד לביא (אברהם דוד לבקוביץ), נולד בחנוכה תרמ"ז, נפטר בכ"ג אדר א' תש"ל.
 • שמואל פפיש, נולד בד' אייר תרנ"ז, נפטר בז' אדר ב' תש"ל.
 • רחל לוסטיגר, נולדה בא' כסלו תרנ"ט, נפטרה בו' אייר תש"ל.
 • נחום בוגין, נולד בי"א טבת תרנ"ז, נפטר בי"ט אייר תש"ל.
 • שפרה בן הלל, נולדה בכ' שבט תרנ"א, נפטרה בא' תשרי תשל"א.
 • יצחק שטרקר, נולד בתרנ"ט, נפטר בכ"ה מרחשוון תשל"א.
 • גיטל גרינשפן, נולדה בתרל"ג, נפטרה בכ"ג כסלו תשל"א.
 • חיים פפיש, נולד בכ"ג אייר תרפ"ד, נפטר בח' שבט תשל"א.
 • יהושע (זליג) גולובוב, נולד בכ"ט תמוז תרנ"ב, נפטר בי"ז סיון תשל"א.
 • אלי כהן, נולדה בי"ט שבט תר"ם, נפטרה בכ"ח שבט תשל"ב.
 • מרדכי בן הלל (מנדל), נולד בג' תשרי תרנ"ג, נפטר בא' ניסן תשל"ב.
 • שלמה בלובשטיין, נולד בתרמ"ה, נפטר בכ"ט תשרי תשכ"ט.
 • ברוך חיות, נולד בתר"ס, נפטר בי"ג אדר תשל"א.
 • רבקה מלמוד, נולדה באלול תרס"ג, נפטרה בכ"ג תמוז תשל"א.

 


תגובות:
אין תגובות עדיין, היו הראשונים להגיב!

הוסיפו תגובה:
רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.

כל הזכויות שמורות לכפר מלל | הצהרת פרטיות