בית הכנסת
יום רביעי 21 יולי 2010

בית הכנסת במושבנו - דוד גרושקביץ

 

חברינו, רובם חונכו ברוח הדת, וחלק מהם לא רצו להינתק ממנה כליל בשבתם על אדמת המושב.
בשנה הראשונה לשבתנו בכפר מל"ל הלכנו להתפלל בכפר סבא, בייחוד בראש השנה וביום הכיפורים. אנשי כפר סבא קיבלונו בסבר פנים יפות, כי בלעדינו לא היה להם מניין לתפילה. מאידך גיסא, אצלנו במושב לא היה אז מקום לתפילה (אז עוד התגוררנו באוהלים) וגם תשמישי קדושה וקודם כול ספר תורה לא היו לנו.
בשנים שאחרי כן, לאחר שהחלה ההתיישנות ברמתיים, התפללו במרפסת צריפו של קופמן ז"ל, ואבי ז"ל עבר לפני התיבה כשליח ציבור לכל התפילות.
עברו שנים, ונבנה הבניין הציבורי של הכפר ובו אולם לאסיפות ולחגיגות. אולם זה החל לשמש גם מקום לתפילה. גם ספרי תורה הושגו. הראשון מאת אביה של צביה שטרקר ז"ל; השני מאת חברנו אשכנזי, בהתאם לצוואת אביו, שספר זה שהיה שייך לו יימצא תמיד עמו במקום מגוריו; וספר התורה השלישי הגיע מארצות הברית, ממשפחתו של חברנו ראובן שניידר. ארון הקודש נמצא בפינה הדרומית מזרחית של האולם, וכשהמקום אינו משמש לתפילה נמצא הארון מאחורי פרגוד.
בשלוש השנים הראשונות התפללו רק בחגים. בהשתדלות חברנו שמאי מללי ז"ל ובהשתדלותי הונהגה התפילה במקום גם בכל שבתות השנה. במרוצת הזמן הצטרפו אלינו מתפללים מכפר סבא משכונת דגניה ואחרים, שבתיהם בגבול המושב. באופן זה מובטח לנו מניין בכל השבתות. כמדריך רוחני משמש השו"ב מ.ר. אהרונוביץ, שהוא גם הבעל קורא והבעל תוקע.
מלבד מקום תפילה למתפללים הקבועים, מאפשר קיומו של המניין בכפרנו קיום טקסים דתיים מיוחדים. הבנים הגדלים במקום, בהגיעם לבר מצוה הם עולים לתורה בבית הכנסת שלנו, ובהזדמנות זו נאספים בני משפחותיהם וקהל של קרובים וידידים. ולהבדיל, בית הכנסת הוא מקום לאמירת קדיש בימי זיכרון משפחתיים.
בייחוד מושך בית הכנסת קהל רב ב"ימים הנוראים" ועד שמחת תורה. ל"ימים הנוראים" אנו מזמינים שנה שנה חזן (בעל שחרית ובעל מוסף). הדבר כרוך בהוצאות מרובות (הן גדולות בשיעור ניכר משנה לשנה), והן מתכסות בתשלומי המתפללים ובתמיכה מתקציב המושב.

דוד גרושקביץ