אודות כפר-מל"ל

בשנת 1912 נרכשו אדמות כפר מל"ל על ידי חברת הכשרת הישוב. חלק מהאדמות נרכשו עבור בעלים פרטיים וחלק יועד להקמת קבוצה או מושב. בתחילה נקרא הישוב 'עין חי', שם הדומה בצלילו לשמו הערבי של המקום, חרבת אל-חייה. במקום התיישבו פועלים מאנשי העלייה השנייה שהחלו לעבד את אדמותיהם של בעלי הקרקעות הפרטיים. בשנת 1917, במלחמת העולם הראשונה, כשקו החזית התקרב לאזור השרון נאלצו תושבי עין חי וכפר סבא הסמוכה לפנות את ישוביהם. אחרי המלחמה, בשנת 1919, חזרו חלק מאנשי עין חי לישוב. קבוצות מאנשי הגדודים העבריים ומאנשי העלייה השלישית הצטרפו אליהם במטרה להקים מושב עובדים. בשנה זו הוחלף שמו של היישוב ל'כפר מל"ל'. במאורעות 1921 לא היו די כוחות להגן על כפר מל"ל וכפר סבא. התושבים פונו לפתח תקווה והישובים נחרבו בידי הערבים. 
בשנת 1922 חזרו התושבים לישובם ושיקמו אותו. הצטרפו אליהם מתיישבים חדשים, עולים ממזרח אירופה.קרא עוד על כפר מלל...
כפר מלל הוא מושב בין כפר סבא להוד השרון השייך למועצה אזורית דרום השרון.

היישוב נקרא על שמו של משה לייב לילינבלום שהיה פעיל ציוני והיה אחד מאנשי "חיבת ציון".

אדמות היישוב נקנו בשנת 1912 בידי חברת הכשרת היישוב בסיועו של ועד חובבי ציון. הוא הוקם בשנת 1912 על ידי עולים מהעלייה השנייה, ונקרא בשם "עין חי" עד שבשנת 1914 שינה את שמו לכפר מל"ל. שמו הערבי של המקום בעת שנקנו האדמות היה "ח'רבת אל-חיה" ("חורבת הנחש") וייתכן שהשם "עין חי" ניתן למקום בהשראת השם הערבי. הרחוב הראשי של מושב כפר מל"ל נקרא עד היום רחוב עין חי (כביש 402).

בשנת 1921, בעקבות מאורעות תרפ"א, ברחו מהאזור כל המתיישבים, יחד עם תושבי כפר סבא הוותיקה, ויחד איתם גם חזרו אליו והמשיכו בחייהם בו.
פר מלל הוא מושב בין כפר סבא להוד השרון השייך למועצה אזורית דרום השרון.

היישוב נקרא על שמו של משה לייב לילינבלום שהיה פעיל ציוני והיה אחד מאנשי "חיבת ציון".

אדמות היישוב נקנו בשנת 1912 בידי חברת הכשרת היישוב בסיועו של ועד חובבי ציון. הוא הוקם בשנת 1912 על ידי עולים מהעלייה השנייה, ונקרא בשם "עין חי" עד שבשנת 1914 שינה את שמו לכפר מל"ל. שמו הערבי של המקום בעת שנקנו האדמות היה "ח'רבת אל-חיה" ("חורבת הנחש") וייתכן שהשם "עין חי" ניתן למקום בהשראת השם הערבי. הרחוב הראשי של מושב כפר מל"ל נקרא עד היום רחוב עין חי (כביש 402).

בשנת 1921, בעקבות מאורעות תרפ"א, ברחו מהאזור כל המתיישבים, יחד עם תושבי כפר סבא הוותיקה, ויחד איתם גם חזרו אליו והמשיכו בחייהם בו.פר מלל הוא מושב בין כפר סבא להוד השרון השייך למועצה אזורית דרום השרון.

היישוב נקרא על שמו של משה לייב לילינבלום שהיה פעיל ציוני והיה אחד מאנשי "חיבת ציון".

אדמות היישוב נקנו בשנת 1912 בידי חברת הכשרת היישוב בסיועו של ועד חובבי ציון. הוא הוקם בשנת 1912 על ידי עולים מהעלייה השנייה, ונקרא בשם "עין חי" עד שבשנת 1914 שינה את שמו לכפר מל"ל. שמו הערבי של המקום בעת שנקנו האדמות היה "ח'רבת אל-חיה" ("חורבת הנחש") וייתכן שהשם "עין חי" ניתן למקום בהשראת השם הערבי. הרחוב הראשי של מושב כפר מל"ל נקרא עד היום רחוב עין חי (כביש 402).

בשנת 1921, בעקבות מאורעות תרפ"א, ברחו מהאזור כל המתיישבים, יחד עם תושבי כפר סבא הוותיקה, ויחד איתם גם חזרו אליו והמשיכו בחייהם בו.